Arbeta med "Köp N betala för M" funktionen

 • Funktionen används med fördel om du vill skapa en slags mängdrabatt som till exempel "köp 4 betala för 3". I kundvagnen representeras detta som tex 4 för 3 -100 SEK. Hädanefter benämns denna typ av kampanj som NM-kampanj. 

  Du bestämmer själv om NM-kampanjen gäller hela sortimentet eller delar av det. Du kan ha flera olika NM-kampanjer igång samtidigt. Undvik dock att ha med samma vara i flera NM-kampanjer samtidigt. Det är alltid den billigaste av artiklarna som kommer bli gratis. För att hitta funktionen så logga in i administrationen och i menyn åt vänster så går du in på Order -> Köp N betala för M. På denna sida kan du skapa en ny eller redigera en befintlig kampanj. Du kan även ta bort kampanjen genom att trycka på papperskorgssymbolen.

  Här följer en förklaring över inställningarna:

  • Namn - Ditt namn på NM-kampanjen. Som standard kommer detta namn synas i kundvagnen.
  • Aktivera/inaktivera kampanj
  • Köp N - Ställ här in hur många artiklar man måste köpa för att NM-kampanjen ska uppfyllas. Skriv tex 4 här om du vill ha en NM-kampanj som är köp 4 betala för 3.
  • Betala för M - Ställ här in hur många artiklar man betalar för om N är uppfyllt. Skriv tex 3 här om du vill ha en NM-kampanj som är köp 4 betala för 3.
  • Rabattartikel - låt systemet skapa en artikel när du sparar kampanjen eller välj en typ av artikel som systemet ska använda som kampanj.
  • Startdatum - Det datum då NM-kampanjen ska börja gå att använda.
  • Slutdatum - Efter detta datum fungerar inte längre NM-kampanjen.
  • Koden gäller för hela sortimentet - bocka ur denna ruta om NM-kampanjen endast ska gälla vissa varor. Tryck därefter på spara. 

  Screenshot 2022-07-01 at 11.36.22.png

  Screenshot 2022-07-01 at 11.36.32.png

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?