Kampanj för flera produkter

 • I denna artikel går vi igenom hur du skapar en kampanj och hur du sedan kopplar kampanjen till flera produkter på ett snabbt och effektivt sätt.

  Steg 1 - Skapa en ny kampanj:
  För att skapa en kampanj så loggar vi in i adminstrationen och åt vänster i menyn så gå in på Sortiment -> Sortimentinställningar. Vi navigerar sedan ner till fliken "Nyheter och Kampanjer". Sedan trycker du på Ny kampanj om du vill skapa en ny kampanj, annars trycker du på Ändra om du vill redigera en befintlig kampanj.

  Skärmavbild 2022-05-31 kl. 10.37.57.png

  Steg 2 - Redigera din kampanj:
  Sedan dyker rutan "Redigera din kampanj" upp. Börja med att ge kampanjen ett relevant namn och en rubrik (rubriken visas i butiken). Ställ även in ett start- och slutdatum. Under inställningar för datum kan du även välja ifall slutdatumet ska vara synligt eller inte. Tryck slutligen på spara.

  Skärmavbild 2022-05-31 kl. 10.51.35.png

  Steg 3 - Ange ett kampanjpris:
  Innan kampanjen är giltlig, måste du ställa in ett kampanjpris. Detta måste ställas in för respektive vara som berörs av kampanjen. Är det många varor går det att massupdatera varorna som ingår i kampanjen.

  Gå in på Sortiment -> Varor och markera sedan varorna som ingår i kampanjen. Är det många varor som ingår i kampanjen kan du använda dig av funktionen Filtrera på varugrupp eller Avancerad sök för att lättare lokalisera varor efter varugrupp eller om det tillexempel berör ett specifikt fabrikat. 

  För detta exempel har vi skapat en kampanj som berör muggar. Därför kommer vi att använda oss av Filtrera på varugrupp och sedan välja varugruppen Muggar, när vi valt denna varugrupp trycker vi sedan på Välj och stäng. Du kan även filtrera ut varor från flera varugrupper, då trycker du endast på välj efter att du valt varje varugrupp, när du har nått den sista varugruppen du vill filtrera på trycker du på Välj och stäng.

  Skärmavbild 2022-05-31 kl. 10.56.04.png

  Skärmavbild 2022-05-31 kl. 11.03.37.png

  När du sedan har filtrerat ut produkterna som kampanjen berör trycker du sedan på Invertera. Är det så att det är så mycket produkter att det finns flera sidor av produkter kan du ställa in hur många produkter som ska visas per sida, du kan välja att visa upp till 1000 produkter per sida (Se bild nedan). 

  När du sedan har markerat alla produkter med hjälp av funktionen Invertera trycker du

  Utför på markerade -> Uppdatera många priser.

  Skärmavbild 2022-05-31 kl. 11.17.25.png

  Steg 4 - Uppdatera pris:
  Sedan dyker rutan Uppdatera många artikelpriser upp vilket tillåter dig att uppdatera priset på alla kampanjvaror (Se bild nedan).

  Välj att utgå från Kundpris och att uppdatera Kampanjpriset. Sedan väljer du alternativet Procent för hur priserna ska uppdateras och sedan att uppdateringen ska ske med en minskning (se bild nedan). Du kan även välja att avrunda priserna under Avrunding.

  Klicka sedan på Ta fram sedan prisuppgifter för att se om priserna stämmer och eventuellt justera priserna. När du är färdig trycker du på Spara.

  Skärmavbild 2022-05-31 kl. 13.29.28.png

  Steg 5 - Koppla kampanj till varor:
  När du har angett ett kampanjpris för alla våra kampanjvaror, måste vi du sedan koppla kampanjen till samma varor. Välj  varorna som du uppdaterade i föregående steg genom Sortiment -> Varor. Markera sedan varorna som tillhör kampanjen och tryck på Utför på markerade -> och sedan Massuppdatera

  Sedan dyker rutan Massuppdatera upp som tillåter dig att tilldela rätt kampanj på dina valda varor (Se bild nedan). Välj den kampanj du vill tilldela varorna och tryck slutligen på Spara.

  Skärmavbild 2022-05-31 kl. 13.33.14.png

  Skärmavbild 2022-05-31 kl. 13.32.49.png

  Steg 7 - Resultat i butiken:
  För detta exempel skapade vi en kampanj som skulle dra av 10% på alla muggar. Sedan massupdaterade vi alla muggar så att dom tilldelades rätt kampanjpris och sedan så att dom även placerades i kampanjen. När detta sedan är utfört kan vi se att alla muggar nu ligger på 10% ute i butiken. 

  Skärmavbild 2022-05-31 kl. 13.39.13.png

  Lycka till! 

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?