Arbeta med dropshipping i Webbutiken

 • Med dropshipping ges du möjligheten att driva en e-handel utan att sitta på ett lager. Varorna skickas istället direkt från din leverantör!

  Funktionen dropshipping ger dig möjlighet att få en översikt av de varor som beställts med lagerprofilen dropshipping. Funktionen kräver att du har avancerad lagerhantering aktiverat.

  För att använda dropshipping funktionen måste du först skapa en ny lagerprofil under Sortiment -> sortimentsinställningar. Scrolla ner till Lagerhantering och klicka på Ny lagerprofil.

  dropshipping 1.png

  När du skapar lagerprofilen ska Lagerstyrning vara inställd på Drop shipping och Beställningshanteringen vara inställd som Ingen beställningshantering. Sedan väljer du att inte visa lagerstatusen för de varor som kommer använda denna profilen.

  När du är klar med att skapa din nya profil så klickar du på spara.

  dropshipping 2.png

  Tänk på att ändra inställningen för vissa orderstatusar. T.ex. är det lämpligt att ändra så Fullt levererad har inställningen Visas för Dropshipping lagerprofil satt till Nej. Detta gör att en order satt till Fullt levererad inte längre dyker upp i översikten för de artiklar du bör beställa hem. Du gör detta genom att gå in under Order -> orderinställningar och redigerar orderstatusen Levererad. (se bild nedan)

  dropshipping 3.png

  Under Sortiment -> Varor behöver du redigera lämpliga varor och ändra så de är satta att använda din Dropshipping som lagerprofil.

  Under Order -> Drop shipping kan du sedan se antingen vilka order du har som berör din Dropshipping, eller få en översikt över artiklar du bör beställa in och hur många.

  Lycka till!

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?