Introduktion till affärssystem

 • När din verksamhet växer så börjar det bli dags att reducera det manuella arbetet och i många fall så är en integration mot ett affärssystem bland det första du bör se närmare på.

  Som regel rekommenderar vi att du göra så mycket som möjligt i webbutiken, istället för i affärssystemet (t.ex. skriva ut fraktetiketter och köra capture på kort- och fakturabetalningar). Men få e-handelsystem klarar av att hantera bokföring och liknande uppgifter, så när det börjar bli lite volym på dina ordrar så är det dags att överväga ett affärssystem till din webbutik.

  Färdiga kopplingar till ett flertal olika affärssystem
  Genom vår integrationspartner Sharespine, vårt API och genom andra utvecklingspartners, kan Nordisk E-handel erbjuda en rad färdiga kopplingar till ett flertal olika affärssystem. Klientbaserade som Visma Administration och Mamut One, samt webbaserade (cloudbaserade) affärssystem som Specter, Fortnox och e-conomic, samt butikkassa system som PositionETT.

  Standardkopplingar – kundanpassade integrationer
  Även om ovanstående är färdiga standardkopplingar så har olika användare olika behov av konfigurationer och önskade flöden ser på så vis olika ut. Därför skall man alltid räkna med att lägga tid på konfiguration, utbildning och ibland manuella exporter/importer från/till respektive system när man starta upp ett projekt.

  Det är också en stor skillnad på om hur avancerad kopplingen bör vara då man i vissa fall endast skall skicka en order från webbutiken till affärssystemet och till de som vill att kopplingen löpande skall synkronisera kunder, order, lager och priser. Det sista exemplet ställer stora krav på din data att den är strukturerad på ett vettigt sätt.

  Att koppla ihop ett affärssystem till din webbutik innebär i nästan alla fall att du måste tänka igenom hur flödet skall se ut och ibland även strukturera om din data. De fel som du tidigare manuellt kunde korrigera på en order bör nu  åtgärdas så att det verkligen blir den effektivisering som du önskar.

  Att tänka på - artikelregistret
  Företagen som bygger affärssystemen har ibland en idé om att användaren börjar arbeta med deras system och senare skaffar sig en webbutik. Vår erfarenhet är precis tvärtom. Många av de entreprenörer vi kommer i kontakt med börjar sin verksamhet i webbutiken och det första de måste göra när det vill koppla ihop webbutiken till affärssystemet, är att föra över artikelregistret.

  Alla som har försökt att importera artikelfiler in till Visma eller Mamut vet hur komplicerat detta är (läs omöjligt). Detta problem löser vi dock genom våra olika integrationer. Det är ofta ett krav för att affärssystemen skall kunna lasta ner en order, att den redan har artiklar som importeras från webbutiken om det skall gå att föra över som ingår i ordern.

  Att tänka på - din förkunskapsnivå
  Beroende på din förkunskap om affärssystemet och hur mycket du tänkt igenom hela flödet innan våra konsulenter blir inkopplade för konfiguration och utbildning, kommer den tid vi lägger på detta variera från fall till fall, men de allra flesta klarar sig med den startutbildning som Sharespine erbjuder.

  Du får den hjälpen du behöver, och tänk på att den tid som du investerar i startfasen kommer i ett senare skede bli en löpande besparing när driften är i gång. En investering som du i de flesta fall kommer spara in på mycket kort tid. 

  Att tänka på - flödet
  Klientbaserade program som Visma och Mamut har alltid ett extra moment som handlar om hur det är installerat på användarens dator.

  Kostnad 
  Kopplingen är en extratjänst och faktureras och levereras av respektive partner.

  Månadskostnaden varierar men är som regel från 395kr/mån och uppåt. För att koppla på ett affärssystem behöver man köpa ett startpaket (från 3800 kr) som ger grundutbildning och konfigurationshjälp av lösningen via en fjärrstyrd desktop. 

  Tag kontakt med sales@sharespine för ytterligare information.

  Tänk även på
  * Olika affärssystem tar mer eller mindre betalt för API-kopplingen som vi använder (Tag kontakt med respektive affärssystemspartner för aktuella priser).

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?