GDPR

 • För att tillmötesgå GDPR kraven behöver ni kunna utföra visa åtgärder i er system på ställen där personuppgifter lagras.

  Personuppgifter kan lagras på kundkortet, orderkortet och i e-postlistor. Nedan följer en beskrivning på hur man kan redigera, radera , anonymisera och exportera uppgifter som finns nedan

   1. Kundkortet

  För att hantera uppgifter på kundkortet gå in på kundregister -> kunder. I vyn som du möts av kan du radera hela kundkortet genom att trycka på papperskorgssymbolen.

  GDPR 1.png

  För att redigera eller radera enskilda uppgifter gå in på kundkortet genom att trycka på redigera som är markerad nedan.

  GDPR 2.png

  Sedan kan du redigera eller radera uppgifter

  GDPR 3.png

  Förutom översiktet kan personuppgifter sparas under leveransadresser. 

  För att anonymisera uppgiften kan du radera uppgiften du vill anonymisera.

  2. Orderkortet

  För varje order en kund gör skapas det orderkort. På orderkortet kan det sparas personuppgifter som namn, efternamn, e-post, telefon, adress och leveransadress. Man kan inte radera orderkortet man men kan anonymisera personuppgifter på orderkortet genom att skriva in till exempel xxxx för personuppgiften man vill anonymisera.

  Man kan komma åt orderkort på 2 sätt. Antingen kan man trycka på fliken Order på kundkortet eller gå in på Order -> Order.

  För att komma åt orderkortet inne på Order -> Order tryck på redigera knappen.

  GDPR 4.png

  Inne på orderkortet kan personuppgifter finnas under beställare och leveransadress

  GDPR 5.png

  För att anonymisera personuppgifter tryck på redigera och skriv in xxxx istället för uppgiften du vill anonymisera.

  GDPR 6.png

  3. E-postlistor

  Personuppgifter kan finnas i e-postlistor. Listorna finns under Kundregister -> E-postuskick. Inne på e-postutskick behöver man gå in under fliken e-postlistor sedan behöver man trycka på ikonen som är markerad nedan.

  GDPR 7.png

  Efter att man har tryckt på symbolen kommer man kunna se medlemmar i e-postlistan, redigera eller radera dessa.

  GDPR 8.png

  4. Registerutdrag, radering och korrigering av personuppgifter.

  • För att radera personuppgifter. Behöver du gå in på samtliga ställen som beskrivs ovan i systemet och radera personuppgifter. (OBS! Som nämnt ovan kan man inte radera orderkortet men personuppgifter kan anonymiseras).
  • För att ta fram en registerutdrag behöver man gå på samtliga ställen som beskrivs ovan kopiera in uppgifter i en fil för personen det gäller och skicka filen till kunden.
  • För att korrigera personuppgifter behöver man gå in på berörd ställe i systemet och korrigera uppgiften.

  5. Automatisering

  Guiden ovan beskriver hur man kan hantera personuppgifter manuellt. Vissa prenumerationer har en funktion som hanterar personuppgifter automatiskt, här kan du läsa mer om vad som ingår i din prenumeration.

  Vill du läsa mer om GDPR-modulen eller beställa den så kan du göra det här.

  Lycka till!

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?