Domänflytt

 • Ordlista:

  Registrar är en domännamnsleverantör som säljer domännamn.

  Ns-server leverantör är en leverantör av servrar där domänens zonfil finns. (Ibland kan samma företag var registrar och ns leverantör)

  Auktoriseringskod är en kod som används för att visa att den som flyttar domänen är behörig att göra det.

  Zonfil är en fil som innehåller information om domänen bla. Innehåller zonfilen sk. A-pekare, MX-pekare mm.

  A-pekare är en textsträng som beskriver till vilken ip adress en domän är kopplad.

  MX-pekare är information om vilken epostserver mejlen skickas från.

  Fakta:
  För att flytta en domän behövs två åtgärder vidtas. Dels behöver man få en auktoriseringskod från registrar och dels behöver man få en zonfil från leverantören av ns servrar.

  När man surfar till en sida görs ett uppslag där information om ip på vilken webbserver finns som anges i url efterfrågas. När man skickar ett mejl görs en uppsagd på vilken mejlserver mejlen finns. All det information hämtas från zonfilen. Om informationen i zonfilen saknas eller är felaktig kommer det till exempel inte gå att komma åt webbplatsen eller skicka mejl.

  För att se informationen om vem som är registrar samt vem som är NS leverantör kan man göra en whois uppslag. När man gör ett whois uppslag får man information om domänen där bla- registraren, domänens ägare samt vilka ns-servrar används framgår.

  Whois uppslag kan göras genom att surfa in på http://centralops.net.

  Flytt till Nordisk E-handel
  För att flytta en domän till oss behöver du som kund tillhandahålla auktoriseringskod och zonfil som du kan begära ut från din nuvarande domänleverantör. Dessa uppgifter ska du sedan skicka till oss.

  Om du väljer att flytta din domän till oss behöver du både föra över din domän och använda våra namnservrar för DNS hanteringen. Vi tillhandahåller inte domänhanteringen enskilt utan det krävs att både domänen och namnservrar är hos oss.

  Viktigt att känna till vid uppsägning.
  Om du väljer att säga upp domänen så kommer även din eventuella mejlkonto och SSL att sluta fungera. Anledningen till detta är att både mejl och SSL är kopplad till din domän. Med anledningen till detta sägs både mejlkonto och SSL upp i samband med domänuppsägningen.

  Domänflytt från oss
  Om du väljer att flytta domänen från oss till någon annan leverantör är det viktigt att den nya leverantören tillhandahåller NS servrar (vilket dom flesta gör). Som framgår ovan tillhandahåller vi inte enskild NS servrar eller domänhantering utan dessa två komponenter ska vara tillsammans för att vi ska hantera domänen.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?