Varför finns inte min butik på Google?

  • Hur lång tid det tar för Google att indexera din butik/sida kan variera kraftigt, detta kan bero på flera anledningar och att exakt peka ut vilken anledning kan vara extremt svårt.

    Vanligtvis säger man att det tar mellan en vecka upp till fyra veckor. Du kan öka dina chanser till en snabbare indexering genom att synas mycket ute på nätet, dvs genom länkningar, bloggar och forum, m.m. Indexering är gratis och är inget som google personligen styr utan görs av en mängd bottar och program.

  • Fick du svar på din fråga?

      

    Vilken information saknar du?