Kom igång med Cookiebot

 • I denna artikel kommer vi gå igenom hur du kommer igång med att använda Cookiebot.

  Idag måste varje webbplats följa regler relaterade till integritet och behandling av personlig information. Med explosionen av dataskyddslagar runt om i världen måste din e-handel vara kompatibel på alla de marknader som ditt företag verkar på.

  Varumärkes rykte online blir allt viktigare, med konsumenter som kräver transparens och kontroll över hur deras data används.

  Cookiebot Consent Management Platform (CMP) är en ledande teknik inom online-spårning och hantering av cookies. Med patentsökt teknik, den mest avancerade på marknaden, hjälper den till att minimera riskerna vid cookie-compliance genom att automatisera vad som annars skulle kräva en kostsam manuell kodskrivningsprocess med stor felmarginal.

  Med integreringen till Cookiebot CMP gör vi på Nordisk E-handel det möjligt för dig och din e-handel att vara och förbli uppdaterad med den senaste dataskyddslagstiftningen.

  Med hjälp av integrationen kan ni skapa en personlig upplevelse för dina besökare både med flertalet språk och självklart ett utseende så att cookie-informationen blir anpassad efter just ditt varumärke.

  Fördelar med att använda Cookiebot CMP:

  • Cookies och onlinespårning för din e-handel, i linje med de viktigaste dataskyddslagarna som GDPR / ePR med mera.
  • Möjlighet till anpassning av layout och text enligt ert varumärke.
  • Automatiserad lösning som är snabb och enkel att använda - med lite eller inget underhåll.

  För att komma igång med Cookiebot:

  Steg 1 - Skapa ett konto hos Cookiebot CMP och lägg till din domän
  Gå in under administrationen och sedan partners - Cookiebot sedan klickar du på Kom igång med Cookiebot CMP. Logga in på ditt konto hos Cookiebot och lägg till din domän/domäner. När du klickat på spara så kommer din webbutik att scannas, detta kan ta upp till 24 timmar.

  Skärmavbild 2022-05-03 kl. 14.43.33.png

  Steg 2 - Välj hur du vill presentera ditt cookie-meddelande i din butik.
  Gå till “Settings” och “Dialog”, här väljer du vilken layout du vill använda. Standardutförandet innehåller text som är lämplig för cookie-godkännande enligt GDPR och ePR. Under “Settings” och “Content” kan du sedan redigera texten i ditt meddelande så att den passar ert varumärke.


  Steg 3 - Lägg in 2 script i admin för att visa ditt cookiemeddelande i butiken och cookie-beskrivningen i din butik.
  Gå till “Settings” och “Your scripts”, där hittar du de scripts som behövs i butiken.

  1. För att visa upp din Cookiebanner:
  Kopiera det översta skriptet och lägg in det i fältet som heter head-script som du hittar under Partners - Cookiebot -> Inställningar för Cookiebot CMP.


  2. För att visa upp Cookie-beskrivningen:

  Kopiera det andra scriptet och lägg in det i fältet “Beskrivningsscript” på samma sida som steget ovan, klicka därefter på spara. Därefter behöver du placera ut blocket som är för Cookiebot CMPs beskrivning i butiken. Så för att detta ska visas i butiken så går du till Sidor -> Sidor, där väljer du om du vill skapa en helt ny sida eller använda en av dina befintliga, exempelvis Köpvillkor. Redigera den utvalda sidan och lägg till blocket “CookieBot beskrivningsskript” där du vill ha det på sidan. Spara och aktivera mallar i butiken.

  Cookie-beskrivningen listar alla cookies som upptäcks i din webbutik och tillåter användaren att när som helst återkalla (eller ändra) ett samtycke - som krävs enligt t.ex. GDPR.

  När din webbutik har genomsökts så är det viktigt att du kontrollerar skanningrapporten som skapats. Om det finns några oklassificerade cookies, logga in på ditt konto hos Cookiebot CMP och under "Cookie" se till att klassificera dem och lägg till en kort beskrivning. Denna klassificering hjälper till att säkerställa att alla cookies på din webbplats (förutom de cookies som krävs) automatiskt blockeras tills en användare har gett sitt samtycke. Endast de kategorier av cookies som användaren har samtyckt till kommer att aktiveras efter samtycke - alla andra cookies kommer förbli blockerade automatiskt.

  Mer information om Cookiebot hittar du här!

  Webinar med Cookiebot:
  Nedan kan du även ta del av ett webinar vi tagit fram tillsammans med Cookiebot där vi mer djupgående förklarar hur du kan säkerställa att din e-handelsplattform följer relevanta dataskyddslagar.

 • Fick du svar på din fråga?

    

  Vilken information saknar du?