Utökad funktionalitet för hantering av betalningar för Klarna

 • ImBox627125ec28d4a6.76968851.png
  Bild hämtad från Klarna.se

  1. Utökad funktionalitet för hantering av betalningar - Klarna
  Följande funktionalitet finns enbart tillgänglig för betalningar genomförda med Klarna Checkout (KCO). För att ge större flexibilitet att kunna hantera dina betalningar direkt i vår plattform på orderkortet har vi byggt funktionalitet för att dela upp reservationen i flera delar, samt kreditera delar av en betalning. Denna utökade funktionalitet består av:
  - Fördröjd capture
  - Delaktivering av en auktoriserad reservation
  - Avbryta återstående del av auktoriserad reservation
  - Delkreditera en betalning
  - Kreditera valfritt belopp på en betalning


  Begränsningar
  Tänk på att all utökad funktionalitet nedan enbart avser själva betalningen och inte har en påverkan på exempelvis lagersaldon, returhantering, orderstatistik eller kopplingar till eventuella affärssystem.

  För att återställa lagersaldo gör du precis som vanligt - dvs om du vill återställa lagersaldot i sin helhet kan du ändra orderstatus till en status som räknar upp lagersaldot (avser hela ordern) eller justera manuellt de de enskilda artiklar som är aktuella.

  Orderstatistiken tar inte hänsyn till hur du hanterat betalningen utan baseras likt lagersaldo enbart på orderns orderstatus och avser hela ordern.

  För affärsystem skickas ordern precis som vanligt i sin helhet och ingen ytterligare information, såsom delaktiveringar/delkrediteringar etc, följer med till affärssystemet.

  Tänk på
  Tänk på att alla priser visas inklusive moms oberoende av hur du ställt in din administration på att visa priserna på orderkortet. Detta avser enbart den utökade funktionaliteten under detta kapitel.

  1.1 Fördröjd capture
  Vid betalningar med Klarna Checkout (KCO) ges konsumenten möjlighet att välja ett alternativt betalmetod efter genomförd order/betalning. För att konsumenten ska ha denna möjlighet att ändra betalmetod får inte capture lov att ha skett. Därför har vi på rekommendation från Klarna lagt in en fördröjning där capture genomförs tidigast 30 minuter efter det att ordern blev slutförd. Detta innebär att om du klickar på knappen "Capture" så kommer systemet vänta med att göra capture tills 30 minuter efter att ordern slutfördes har passerat. Information om detta syns på orderkortet där du också kan se vilken del av din auktoriserade reservation som ligger väntande till 30 minuter har passerat.

  Fördröjd capture gäller enbart för Klarna Checkout (KCO) och går inte att stänga av.

  1.2 Delaktivering (delcapture) av en auktoriserad reservation
  Ibland uppstår behovet av att bara göra capture på en del av reservationen eller att dela upp reservationen i två eller flera betalningar. Därför har vi lagt in funktionalitet för att kunna välja ut vilka delar av reservationen du ska göra capture på.

  På reservationen framgår samtliga orderrader som skickats till Klarna. På varje rad finns även ett antalsfält. Justera antalet i antalsfältet (1) innan du klicka på knappen "Capture" (2) så kommer enbart dina utvalda artiklar att aktiveras för capture (Se bild nedan). Observera att om du trycker direkt på Capture och inte fyller i antalet kommer alltså hela ordern att krediteras.

  Om du vill skapa ytterligare en betalning av återstående reservation återupprepar du samma sak på reservationen som nu bara innehåller de delar du inte redan gjort Capture på.

  Varje Capture du gör kommer att genera en separat betalning (benämns som "Faktura") på orderkortet där ditt valda innehåll presenteras.

  Om du har gjort en capture som fortfarande ligger väntande på grund av 30 minuters fördröjning som nämnt ovan, så försvinner möjligheten att göra ytterligare Capture på återstående reservation tills första capture har genomförts.

  Screenshot 2022-07-07 at 15.24.06.pngBegränsning vid delcapture
  Möjligheten till delcapture försvinner i de fall att din order innehåller flera orderrader med samma artikelnummer. Detta kan exempelvis uppstå när du säljer samma artikel till olika pris på samma order (rabatterad merförsäljning i kassan) eller om du säljer flera artiklar med samma artikelnummer men med olika egenskaper (exempelvis enkel varianthantering eller produktinformationsfält). Anledningen till att delcapture inte är möjligt i dessa fall beror på att artiklarna delas upp på flera orderrader och det inte är möjligt att skilja på dem (tala om vilken som är vilken) när Capture körs mot Klarna eftersom det enda som är unikt är artikelnumret som är gemensamt.

  1.3 Avbryta återstående del av auktoriserad reservation
  På den auktoriserade reservationen finns en knapp för att avbryta reservationen. Genom att klicka på "Avbryt hela reservationen" så kommer hela reservationen att avbrytas. Om du redan har gjort en capture på en del av reservationen sedan tidigare är denna del inte längre en del av reservationen och du avbryter då självklart bara den den reservation som återstår. Redan skapade fakturor blir alltså oförändrade.

  Om du har gjort en capture som fortfarande ligger väntande på grund av 30 fördröjning enligt avsnittet ovan, så försvinner möjligheten att avbryta återstående reservation tills capture har genomförts.

  Screenshot 2022-07-07 at 15.38.35.png

  1.4 Delkreditera en betalning
  Ibland behöver du justera en betalning i efterhand genom att till exempel kreditera en del av den, exempelvis ta bort en artikel. Precis som funktionaliteten med delaktivering så framgår det på betalningen vilka orderrader den består av och för varje orderrad finns ett antalsfält. Genom att ändra i antalsfältet (1) och klicka på knappen "Kreditera" (2) så kommer en kreditering att ske på valda delar (Se bild nedan). Observera att om du trycker direkt på Kreditera och inte fyller i antalet kommer alltså hela ordern att krediteras.

  Om du vid ett senare skede behöver göra ytterligare kreditering på samma betalning återupprepar du samma sak på de delar som återstår av betalningen.

  Screenshot 2022-07-07 at 15.23.25.png
  Begränsningar vid en delkreditering
  Möjligheten till delkreditering försvinner i de fall att din order innehåller flera orderrader med samma artikelnummer. Detta kan exempelvis uppstå när du säljer samma artikel till olika pris på samma order (rabatterad merförsäljning i kassan) eller om du säljer flera artiklar med samma artikelnummer men med olika egenskaper (exempelvis enkel varianthantering eller produktinformationsfält). Anledningen till att delkreditering inte är möjligt i dessa fall beror på att artiklarna delas upp på flera orderrader och det inte är möjligt att skilja på dem (tala om vilken som är vilken) när kreditering körs mot Klarna eftersom det enda som är unikt är artikelnumret som är gemensamt.

  Möjligheten till delkreditering försvinner också i det fall du redan har krediterat ett valfritt belopp på betalningen.

  1.5 Kreditera valfritt belopp på en betalning
  Ibland finns ett behov att justera ner summan för en betalning med ett specifikt belopp som inte motsvarar en specifik artikel i sin helhet (då istället delkreditering kan användas). Därför finns möjligheten att justera en betalning med valfritt belopp. Om betalningen består av flera orderrader med olika momssatser, så kommer du att få ange per momssats hur stort belopp du ska dra av från betalningen.

  Om du vid ett senare skede behöver göra ytterligare kreditering av valfritt belopp på samma betalning återupprepar du samma sak på de delar som återstår av betalningen.

  Begränsningar
  Tänk på att du kan göra en kreditering av valfritt belopp efter en delkreditering - men inte göra en delkreditering efter att du gjort en kreditering av valfritt belopp.

  Tänk på!
  Det är även möjligt att redigera en order direkt i din Klarna Merchant Portal, men gör du det så kan du inte göra en Capture/Kredit i webbutiken utan du måste fortsätta hantera ordern hos Klarna.

 • Fick du svar på din fråga?