Kom igång med Rule

 • I denna artikeln kommer vi gå igenom hur du kommer igång med Rule.

  För att implementera Rule så behöver du först ha skapat en prenumeration via Rule. Har du inte gjort det kan du gå till Partners -> Rule i admin och trycka på "Kontakta oss för en intergration".

  Grundläggande inställningar i admin

  Screenshot 2022-09-13 at 14.46.30.png

  När du sedan skapat din prenumeration behöver du ställa in dina kontouppgifter till Rule. Detta gör du genom att gå till Marknadsföring -> Rule i admin. 

  Grundläggande inställningar:
  BaseURL (1)
   - Basadressen för API-anrop till Rule. Denna ska man inte ändra på utan att först samråda med Nordisk e-handels support.
  API key
  (2) - API-nyckel får man ut från sitt konto inne hos Rule, Man hittar detta under “Inställningar -> Utvecklare”.

  Hantera order (3) - Grundinställningen man klickar i om man vill att cart-/orderdata ska skickas till Rule.
  Ordermail till butik (4) - Om denna är ikryssad så kommer Nordisk E-handel INTE att skicka orderbekräftelsemailet till butik utan detta ansvar överlämnas till Rule. Det innebär att dessa utskick sker fristående från oss.
  Ordermail till kund (5) - Om denna är ikryssad så kommer Nordisk e-handel INTE att skicka orderbekräftelsemailet till kund utan detta ansvar överlämnas till Rule som sköter den biten. Det innebär att dessa utskick sker fristående från oss.
  Bildtransform (6) - Bestämmer vilken bildtransform som ska användas för de bilder som skickas med till Rule i de som följer med i cart-/orderdata.


  Export av data från Nordisk E-handel Till Rule steg-för-steg
  Om du tidigare använt dig av vår gamla tjänst för e-postutskick så kan du hämta ut dessa listor genom att gå till Marknadsföring -> E-postutskick i admin. Denna tjänst är nu avvecklad men finns kvar i admin för att kunna hämta ut sina gamla utskick och e-postlistor. 

  Alternativ 1 - E-postlistor
  Väl inne på E-postutskick så möts du av fliken E-postlistor. Under denna flik så finner du en sortering av alla olika E-postlistor du eventuellt tidigare skapat. För att ladda ner listan så trycker du på pilen till höger (markerat på bilden nedan). Men för Rule rekommenderar vi att ni går vidare till steg 2 för att exportera listor då du kan göra lite fler val med detta alternativ.

  Screenshot 2022-09-27 at 15.26.png

  Alternativ 2 - Export
  Om du som nämnt ovan vill kunna exportera ut en mer anpassad e-postlista så gör du det under Export (Se bild nedan).

  Du kan göra följande urval för e-postlistor under Export:
  1. "Som valt nyhetsbrev" - Under denna flik kan du sortera ut kunder som tackat ja eller nej på separata listor eller välja att hämta ut alla kunder oavsett svar.
  2. "Prislista" - Här kan du även specificera om kunden tillhör en specifik prislista eller om du vill att alla kunder med alla prislistor ska vara med i listan.
  3. "Kundkategori" - Här kan du sortera kunder som tillhör en specifik kundkategori eller välja att alla kunder ska vara med i listan.
  4. "Engångkunder" -  Under Engångskunder kan du sortera ut om du vill hämta ut en lista för engångskunder, en separat lista för inloggningskunder eller om du vill hämta ut alla kunder oavsett om du var inloggade eller inte.
  5. Under "Format" kan du välja att hämta ut informationen med hjälp av följande alternativ för filtyp:
  Apsis - Formatet Apsis skapar en .csv-fil med Förnamn, efternamn och mailadress.
  Maileasy - Detta format används om man använder tjänsten Maileasy och hämtar ut en fil i formatet .skv.
  Beepsend - Detta format används om man använder tjänsten Beepsend och hämtar ut en fil i formatet .txt.
  Paloma - Detta format hämtar ut filen i formatet .csv och hämtar ut mailadress, förnamn, efternamn, företagsnamn (om det är en företagskund), stad, tid och datum kunden registrerade sig samt telefonummer. 

  Screenshot 2022-09-27 at 11.34.26.png

  Import av data till Rule
  Här kan du ta del av Rules artikel "Importera medlemmar" som även innehåller en videoguide. Om du behöver vidare hjälp kring hur saker fungerar i Rule kan du ta del av deras artikelnätverk eller kontakta dom här.

  Lycka till!

 • Fick du svar på din fråga?