Inställningar för order- eller betalstatus

 • I denna artikel går vi igenom hur du ställer in färginställningar för betalstatusar samt vilka inställningar du kan göra för orderstatusar. 

  Färginställningar för betalstatus:
  I orderlistan i butiksadministrationen har nu betalstatusar färgkoder så att du snabbt kan få en tydlig överblick över dina ordrar. 

  Din butik kommer att vara förinställd med färger på de vanligaste betalstatusarna, men dessa kan du ändra till egna genom att trycka på redigera-knappen brevid betalstatusen (Se bild nedan). Detta gör du under Order -> Orderinställningar sedan scrollar du längst ner till Betalstatusar. De betalstatusar som visas är de som det betalsätt du använder och ställt in, om du skapar ett nytt betalsätt kan det därför komma upp nya betalstatusar. 

  Skärmavbild 2022-09-21 kl. 09.05.47.png

  När du redigerar en betalstatus dyker rutan "Redigera" upp som tillåter dig att antingen ställa in en hexkod under fältet Färg eller att välja färg med hjälp av färghjulet till höger. Om du har ändrat färg men vill återgå till standardfärgen för dom förinställda betalstatusarna så trycker du på knappen Sätt till standardfärg (Se bild nedan).

  Skärmavbild 2022-09-21 kl. 09.06.09.png


  Inställningar för orderstatus
  Nedan beskriver vi hur du redigerar, raderar eller skapar en ny betalstatus och vilka steg du behöver ta.

  Redigera eller radera en befintligbetalstatus:
  För att gå in och redigera en befintlig orderstatus går du till Order -> Orderinställningar -> sedan scrollar du ner till Orderstatus och trycker du på den gröna ikonen till höger (markerad i bild nedan). När du går in och redigerar en befintlig orderstatus så kan du ställa in namnet på betalstatusen, beskrivning, färg, ordningstal samt vad betalstatusen ska göra. 

  Vill du istället radera betalstatusen så trycker du på den röda papperskorgen som är markerad i bild nedan. Om papperskorgen inte dyker upp så innebär det att betalstatusen har använts på en tidigare order och därmed inte kan raderas. 

  Skärmavbild 2022-09-21 kl. 09.04.37.png

  Skapa en ny orderstatus:

  För att skapa en ny orderstatus går du till Order -> Orderinställningar -> sedan scrollar du ner till Orderstatus och trycker på Skapa en ny orderstatus (Se bild nedan)
  Skärmavbild 2022-09-21 kl. 10.16.06.png

  Då dyker rutan Redigera en orderstatus upp. Börja med att fylla i en tag för betalstatusen så att att systemet kan hantera denna. Sedan ger du orderstatusen ett namn och du kan även beskriva betalstatusen (Se bild nedan).

  Skärmavbild 2022-09-21 kl. 10.20.27.png

  Sedan scrollar du ner till Inställningar. Under ordningstal kan du ställa in i vilken ordning i listan orderstatusen ska synas i inne på orderkortet (Se exempelbild nedan).

  Skärmavbild 2022-09-21 kl. 09.04.04.png

  Under Inställningar ställer du även in om orderstatusen ska vara synlig eller inte under Visas samt vilken Färg orderstatusen ska ha.

  Du kan även ställa in om ett mail ska skickas ut till kund när man tilldelar den nya betalstatusen till en order. Under Hur räknas dessa i orderstatistiken? ställer du in vad denna orderstatus gör, alltså om orderstatusen innebär att ordern är klar, ogiltlig, pågående eller om den ska utgå Efter orderstatus.

  Du kan även ställa in om denna orderstatus ska Visas för Drop shipping lagerprofil samt Hur lagersaldot ska påverkas genom att ange antingen Återställ lagersaldo, Räkna ner lager eller Gör inget. Se exempelbild nedan.
  Skärmavbild 2022-09-21 kl. 09.17.42.png

  Har du ställt in JaSkicka mail vid byte till denna status kan du sedan skriva vilket mail du vill skicka ut till kunden i samband med att du ställer in denna orderstatus för en order. Som det står i den gula rutan så kan du skriva $Customer.firstname för förnamn, $Customer.lastname = för efternamn, $orderno för att specificera ordernummer och slutligen $order_state_name för orderstatus.

  Skärmavbild 2022-09-21 kl. 09.17.48.png

  När du ställt in din nya orderstatus trycker du på Spara så dyker den upp bland resterande orderstatusar inne på Orderinställningar. 

  Lycka till!

 • Fick du svar på din fråga?